In 2040 moeten er 40.000 woningen bijgebouwd zijn. Ook het Rijk heeft hierin een belangrijke taak. Door mee te financieren, stikstofregels passend te maken en samenwerking te zoeken. Op 26 februari 2021 had Regio Oost de potentiële Kamerleden op bezoek om hierover verder te praten. Omdat het Kamerbezoek coronaproof werd afgelegd, maakte de Provincie Gelderland een mooie en vooral beeldende film over de problemen in Foodvalley (bron: Provincie Gelderland).
 

Als bouwer van In de Fabriek op het voormalige Enka-terrein in Ede (dit project komt ook in het filmpje voorbij) dragen wij graag ons steentje bij aan het beoogde doel van 40.000 woningen.
 

Bekijk de film hieronder.