Aankomende week wordt de laatste sleutel uitgereikt aan de toekomstige bewoners van de Simon Stevinkazerne. Een bijzonder moment, want dit is waar we het met alle drie de partijen voor hebben gedaan. Een Woonstedewaardig gebouw realiseren waar iedereen trots op is. De Simon Stevinkazerne, gered van de sloop is nu een mooie entree tot de nieuwe wijk op het kazerneterrein in Ede. We wensen de toekomstige bewoners veel woonplezier toe. 

In de video zijn de architectonische aanvullingen in de transformatie goed zichtbaar bij beide kazernegebouwen (gebouw 69 en 70). De originele letters zijn teruggeplaatst. De vrijhangende balkons hebben een rupsbandmotief gekregen, die verwijzen naar het militaire verleden. De twee kazernegebouwen bieden nu plaats aan 40 sociale huurappartementen, die allemaal het energielabel A hebben gekregen. De transformatie is gerealiseerd onder toeziend oog van Monumentenzorg.