In het Duurzaam Gebouwd Magazine is een artikel gepubliceerd over de enorme impuls die gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) geeft aan circulair bouwen, door in 2020 maar liefst duizend woningen van een materialenpaspoort van Madaster te voorzien. Wij sluiten hier bij aan. Onze commercieel directeur Antoinette Wilmot vertelt onder andere hoe dit vorm gegeven wordt en hoe daar in samengewerkt wordt met ketenpartners en leveranciers.

Lees hier het volledige artikel ‘BPD geeft circulariteit en Madaster een forse impuls’.