Als u een schade en/of gebrek bij uw object wilt melden, kunt u dit via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Voor koopwoningen en -appartementen wordt met betrekking tot uw servicemelding de procedure conform de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw* gevolgd. Het is van (groot) belang dat u nagaat of uw verzoek onder deze regeling valt. Indien achteraf blijkt dat uw servicemelding onterecht was, conform de bovengenoemde regeling, dan zijn wij gerechtigd een bedrag van maximaal € 250,- aan inspectiekosten bij u in rekening te brengen.

*Dit geldt niet voor servicemeldingen die binnen de onderhoudsperiode van drie maanden na oplevering vallen.

Let op!
Ook wij houden ons aan de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat voornamelijk urgente meldingen (zoals lekkages) door ons en/of onze onderaannemers en leveranciers zullen worden opgepakt.
Helaas hanteren enkele onderaannemers en leveranciers een afwijkend beleid. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Formulier servicemelding
Adres


Evt. factuuradres


Projectinformatie


Overige informatie


Foto's m.b.t. de melding (maximale bestandsgrootte van 7 MB)