Als u een schade en/of gebrek bij uw object wilt melden, kunt u dit via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Voor koopwoningen en -appartementen wordt met betrekking tot uw servicemelding de procedure conform de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw* gevolgd. Het is van (groot) belang dat u nagaat of uw verzoek onder deze regeling valt. Indien achteraf blijkt dat uw servicemelding onterecht was, conform de bovengenoemde regeling, dan zijn wij gerechtigd een bedrag van maximaal € 250,- aan inspectiekosten bij u in rekening te brengen.

*Dit geldt niet voor servicemeldingen die binnen de onderhoudsperiode van drie maanden na oplevering vallen.

Let op!
Wij houden ons aan de RIVM-richtlijnen. 

Formulier servicemelding
Adres


Evt. factuuradres


Projectinformatie


Overige informatie


Foto's en/of korte video m.b.t. de melding
(maximale bestandsgrootte van 7 MB)