Als u een schade en/of gebrek bij uw object wilt melden, kunt u dit via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Koopwoningen en -appartementen worden volgens de procedure zoals omschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling behandeld. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet de schade en/of het gebrek onder de van toepassing zijnde garantieregeling vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk aan ons gemeld worden.

Wij nemen uw melding zo spoedig mogelijk in behandeling.

Formulier servicemeldingAdres


Evt. factuuradres


Projectinformatie


Overige informatie


Foto's m.b.t. de melding