Als u een schade en/of gebrek bij uw object wilt melden, kunt u dit via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Vanwege de bouwvak is ons kantoor gesloten van vrijdag 19 juli 13.00 uur tot en met vrijdag 16 augustus 2024. Uw melding wordt vanaf maandag 19 augustus a.s. zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Voor spoedeisende klachten kunt u een bericht inspreken op onze voicemail, te bereiken op telefoonnummer 0313-49 19 61.

Let op!
Heeft u stormschade? Dan dient u dit bij uw verzekeraar te melden. Deze schade valt niet onder de garantie.

Voor koopwoningen en -appartementen wordt met betrekking tot uw servicemelding de procedure conform de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw** gevolgd. Het is van (groot) belang dat u nagaat of uw verzoek onder deze regeling valt. Indien achteraf blijkt dat uw servicemelding onterecht was, conform de bovengenoemde regeling, dan zijn wij gerechtigd een bedrag van maximaal € 301,- inclusief btw aan inspectiekosten bij u in rekening te brengen.

**Dit geldt niet voor servicemeldingen die binnen de onderhoudsperiode van drie maanden na oplevering vallen.

Formulier servicemelding

  * Verplicht veld

  Adres


  Evt. factuuradres


  Projectinformatie


  Overige informatie


  Indien mogelijk verzoeken wij u foto’s en/of een kort filmpje m.b.t. de melding mee te sturen (maximale bestandsgrootte van 7 MB)