“Het is tijd de mouwen op te stropen!”

Reinbouw en Olde Rikkert Bouw werken al jaren samen met de Alliantie, de op één na grootste woningcorporatie van Nederland. Jan van Barneveld, directeur van de Alliantie Ontwikkeling B.V., laat zijn licht schijnen over de grote opgaven in de woningbouw en over onze samenwerking.

Jan van Barneveld houdt zich al bijna twintig jaar bezig met nieuwbouw, renovatie en transformatie bij de Alliantie. “De projecten variëren van klein tot groot, van makkelijk tot complex. De gemene deler hierin is ‘wonen’. Wonen doen we allemaal en ook iedereen heeft er een mening over. Wat ik mooi aan mijn werk vind, is dat wat we maken er een leven lang staat, dat het tastbaar is, dat je het kan zien en er doorheen kan lopen. We laten daarmee iets concreets na.” “Soms wordt mij gevraagd wat ik het mooiste project vind. Dat is erg lastig te beantwoorden. Je hebt natuurlijk mooie gebouwen qua architectuur, maar ook zijn er woonplekken waar bijzondere doelgroepen enorm blij mee zijn, zoals woningen voor meervoudig gehandicapte mensen of blijf-van-mijn-lijfhuizen. De droom van de klant waarmaken, dat is geweldig!”

Verbetering
Het werkgebied van de Alliantie bestrijkt de regio’s Amsterdam, Almere en de Gooi- en Vechtstreek. Daarnaast is de corporatie actief in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe en Zeewolde. Jan van Barneveld vindt bouwen in Amsterdam nog altijd boeiend. “Het prijs- en kwaliteitsniveau ligt hoog, net als het verdienvermogen. En het is vaak gecompliceerd. Maar het bouwen in herstructureringsgebieden geeft mij persoonlijk de meeste voldoening. Je kunt met nieuwbouw een kentering teweeg brengen. Een voorbeeld is de Indische buurt in Amsterdam. Die buurt zat in een neergaande lijn, maar is nu een trendy wijk geworden. Prachtig om die verbetering te zien gebeuren. Die herstructureringsprojecten heb je trouwens niet alleen in Amsterdam, maar ook in Amersfoort en zelfs Almere.”

Woonplekken met zorg
Ook zorgwoningen en -appartementen worden door de Alliantie ontwikkeld. Onlangs leverde Reinbouw in Almere Haven nog Leemwierde op met daarin 15 sociale huurappartementen en 60 zorgappartementen. “Wij bouwen voor iedereen, of het nu studenten zijn of mensen die getroffen zijn door een ziekte of letsel. De vraag naar zorgwoningen is drieledig. Die komt voort uit prestatieafspraken met de gemeenten, uit onze eigen contacten met zorgpartijen en ten derde komen er vragen van particulieren. Dan gaat het bijvoorbeeld om ouderinitiatieven. Ouders die elkaar gevonden hebben, omdat ze met hun kind in een vergelijkbare situatie zitten. Ze bundelen hun krachten om een woonplek met zorg voor hun kind te realiseren. Hun drive en commitment zijn erg groot, dat vind ik echt mooie projecten.”

Meedenkend

De Alliantie maakt een match tussen het type project en de bouwer. “Met Reinbouw en Olde Rikkert Bouw hebben we meestal wel één of meerdere projecten lopen,” vertelt Van Barneveld. “We kiezen al jaren voor hen als het gaat om middelgrote projecten met een technische complexiteit. Ze zetten hun tanden erin en laten niet los. Ze denken mee en lossen problemen op. Dat is prettig samenwerken”. In Leemwierde betrof het een inbreiding in Almere Haven. “Dan kiezen we graag voor een co-maker die goed omgaat met de bouwlogistiek en de communicatie richting de buurt. Om mogelijke overlast zoveel als kan te beperken. Bovendien werden hier ook koopwoningen ontwikkeld. Dan kiezen we graag voor een aannemer die ook ontwikkeling als expertise heeft en bereid is een zeker risico te nemen.”

De samenwerking met de Reinbouwgroep dateert al vanuit 2016, waarbij de Alliantie Ontwikkeling twee ontwikkelingsprojecten van de Reinbouwgroep turnkey heeft afgenomen (2 x 20 appartementen De Nederlanden in Almere Poort en 2 x 19 appartementen De Lage Landen).

In aanbouw
Momenteel bouwt Olde Rikkert Bouw aan twee projecten voor de Alliantie. In Almere gaat het om 56 seniorenappartementen Leeghwaterhof en in Soest om 56 duurzame sociale en middensegment huurwoningen bij de Groene Bron. Het bijzondere aan deze twee projecten is dat de Reinbouwgroep het na gunning van een meervoudig onderhandse aanbesteding vanuit de VO-fase verder heeft doorontwikkeld binnen een taakstellend budget en is gekomen tot een passend plan binnen de gestelde uitgangspunten.

Wurggreep
De druk op de huidige woningmarkt is enorm, en alle ogen zijn gericht op de woningcorporaties. “Wat je doet, is nooit genoeg. De opgave is erg groot, ook is er sterke behoefte aan tijdelijke woningen voor statushouders en vluchtelingen. De rente stijgt, de bouwkosten stijgen. We zitten als het ware in een wurggreep, we ‘moeten’, maar we kunnen niet. Het is een erg ingewikkeld probleem. We doen wat we kunnen doen en bouwen het meeste van alle corporaties. Wij geven door middel van pilotprojecten ruimte aan innovaties. Maar wij hebben ook te maken met alle schakels in het proces waar vele stagnaties optreden. En ik denk dat dat er de komende tijd alleen nog maar meer worden.” Van Barneveld voelt het aan zijn stand verplicht om als grote corporatie aan diverse tafels zijn stem te laten horen. “Maar je moet ook realistisch zijn over de invloed die je kunt uitoefenen. Lokaal is deze impact groter. Zo zitten we in Almere bijvoorbeeld in het aanjaagteam en in de OBA (Ontwikkelen en Bouwen in Almere), een branchevereniging samen met de politiek en ambtenaren.” Wat hem wel verbaast is dat er in de huidige tijd nog zoveel belemmeringen zijn waar niet op doorgepakt wordt. “Ik doel dan bijvoorbeeld op belemmeringen vanuit de welstand. Op detailniveau maanden over een ventilatierooster praten is in mijn ogen onnodig vertragend. Ook de politieke daadkracht laat nog wel te wensen over. De gemeenten worstelen natuurlijk met allerlei belangen. Ze maken wel prestatieafspraken, maar zetten tegelijkertijd zelf ook de rem erop. Maar ook marktpartijen kunnen beter: efficiënter werken. De noodzaak is er, dus kom op, als alle partijen de mouwen nu eens opstropen. De stroperige vergadercultuur in de bouwkolom is zo gewoon geworden, maar daar moet het meer gaan stromen!”

Gezamenlijke projecten
De afgelopen jaren werkten de Alliantie, Reinbouw en Olde Rikkert Bouw onder andere samen aan:

In aanbouw (Olde Rikkert Bouw): huurwoningen De Groene Bron in Soest, seniorenappartementen Leeghwaterhof Almere.
Net opgeleverd (Reinbouw): sociale huurappartementen, koopwoningen en zorgappartementen Leemwierde in Almere Haven.
Voorgaande jaren (Olde Rikkert Bouw en Reinbouw): 21 appartementen W19 plus in Vathorst Amersfoort, 2 x 19 appartementen De Lage Landen en 2 x 20 appartementen De Nederlanden (Almere), transformatie Poëziestraat in Almere van schoollokalen naar 12 zorgappartementen en een gemeenschappelijke woonruimte.