Op dinsdag 25 januari hebben de Alliantie, BAM Energy Systems bv en Reinbouw B.V. de aannemings- en realisatie-overeenkomst ondertekend voor de nieuwbouw van drie appartementengebouwen in Almere Haven. De appartementengebouwen die Reinbouw heeft ontwikkeld voor de Alliantie, zijn ontworpen door BFAS+ architectuur stedenbouw placemaking.

Groen, waterrijk, kleinschalig en dorps dat zijn dé kenmerken van de wijk De Wierden. Midden jaren ’70 zetten de eerste wijkbewoners hun voet aan wal in deze destijds splinternieuwe woonwijk. Deze groene en waterrijke buurt groeide uit tot een plek waar mensen een leven lang willen blijven wonen.

Met de nieuwbouw van 15 sociale huurwoningen (gebouw A), 23 koopwoningen (gebouw B) en één zorggebouw (gebouw C) met 60 woningen wordt deze prachtige plek veilig gesteld voor de huidige en vele volgende generaties. De gemeente heeft de bouwlocatie inmiddels bouwrijp gemaakt en binnenkort zal Reinbouw starten met de bouw. Bij alle appartementen wordt de duurzame energievoorziening geleverd en dertig jaar geëxploiteerd door BAM Energy Systems, dat hiervoor een ESCo (Energy Service Company) heeft opgericht.

15 Sociale huurappartementen (gebouw A)
De 15 sociale huurappartementen bestaan uit een woonkamer met keuken, badkamer en één of twee slaapkamers en een warmtepomp voor warmte, warmtapwater en koude. De appartementen hebben een gebruiksoppervlakte van ongeveer 63 m2 en worden verhuurd via WoningNet.

23 Koopappartementen (gebouw B)
De nieuwbouw van 23 koopappartementen zorgt voor meer diversiteit in het aanbod aan woningen in de wijk. De koopappartementen bestaan uit een woonkamer met keuken, badkamer en één of twee slaapkamers en een warmtepomp voor warmte, warmtapwater en koude en zonnepanelen en zijn inmiddels allemaal verkocht.

60 Woonzorgappartementen (gebouw C)
De 60 woonzorgappartementen bestaan uit een woonkamer met keukenblok, slaapkamer en badkamer gekoppeld aan een warmtepomp voor warmte, warmtapwater en koude. Bij iedere 10 woonzorgappartementen hoort één gezamenlijke huiskamer. De appartementen worden op basis van een zorgindicatie (CIZ indicatie) passend toegewezen door de Zorggroep Almere.