Vanuit onze duurzaamheidsvisie bouwt de Reinbouwgroep aan een fijn en veilig thuis voor een ieder in onze maatschappij met behoud van een gezonde en  toekomstbestendige aarde, waar ook de komende generaties van kunnen blijven genieten. De bouw van nieuwe woningen zorgt voor een grote uitstoot van CO2, maar ook ons wagenpark en de kantoren dragen hieraan bij. Al jarenlang zet Reinbouwgroep stappen in klimaatbewust ondernemen en sinds 2022 hebben wij een actief beleid om de CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over ons CO2-reductiebeleid.

CO2-inzicht

Reinbouwgroep rapporteert over de CO2-emissie volgens scope 1-2 van het Handboek CO2-prestatieladder 3.1 van de stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Dit doen wij samen met onze dochterondernemingen Reinbouw B.V. en Olde Rikkert Bouw B.V. Om onze CO2-uitstoot en reductie inzichtelijk te maken publiceren wij elk halfjaar een rapportage, waarin ook de voortgang van het behalen van onze reductiedoelstellingen wordt gecommuniceerd.

Documenten

Documenten jaar 2023

Documenten jaar 2022

Documenten jaar 2021 (referentiejaar)