Als ontwikkelende bouwer realiseren wij jaarlijks honderden woningen voor de toekomstige bewoners en gebruikers. Wij vinden het belangrijk dat we met onze bedrijfsprocessen bouwen aan een fijn en veilig thuis voor een ieder in onze maatschappij met behoud van een gezonde en toekomstbestendige aarde waar ook de komende generaties van kunnen blijven profiteren. In dit kader heeft Reinbouwgroep de CO2-prestatieladder op niveau 3 behaald. Een duurzame stap waarbij wij de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering en projecten inzichtelijk hebben gemaakt en op basis waarvan wij reductiemaatregelen gaan treffen. Jaarlijks gaan wij getoetst worden op onze doelen, reductie van de uitstoot en continue verbeteringen in onze processen en activiteiten.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder vindt u op https://www.reinbouw.nl/over-ons/co2-prestatieladder/.

Het succesvol behalen van dit certificaat vieren wij met alle medewerkers. Op alle bouwplaatsen en kantoorlocaties zijn gezonde traktaties uitgedeeld.