Circulair bouwen is samen bouwen. Daar geloven we in. Op dinsdag 12 november brachten we onze co-makers, leveranciers en een opdrachtgever daarom bij elkaar. In een enerverende middag namen we de aanwezigen mee op onze route naar een circulaire bouw. We deelden onze visie en kennis en stimuleerden onze partners om met ons mee te denken. Én mee te doen.

Er moet wat veranderen
Aan het Apeldoorns Stadsstrand opende Roor de Gans, conceptontwikkelaar bij Reinbouw, de middag met zijn visie op het belang van circulair bouwen: “Terwijl we aan de ene kant niet weten waar we met het afgedankte bouwmateriaal van gesloopte gebouwen heen moeten, worden er aan de andere kant eindige grondstoffen gewonnen en bewerkt tot nieuwe bouwmaterialen. Daar moeten we wat mee. Dat moet stoppen. Natuurlijk omdat de overheid onze branche dat opdraagt, maar vooral omdat we er niet meer omheen kunnen. Er moet wat veranderen. En dat gaan wij samen doen!”

Materialenpaspoort Madaster
Door kritisch na te denken over de materialen die we in onze gebouwen verwerken, de manier waarop we monteren en dat vervolgens goed vast te leggen, kunnen de generaties na ons onze bouwcomponenten straks  hergebruiken. Om dat mogelijk te maken, is er het Madaster; het kadaster voor materialen. De online bibliotheek genereert een digitaal materialenpaspoort, waarin is gedocumenteerd, geregistreerd en gearchiveerd wat wij nu in onze gebouwen verwerken. Zo vormen de woningen, die wij nu met liefde bouwen, de bouwstoffen voor de toekomst. Daarmee kunnen we afval elimineren, voorkomen dat we nieuwe grondstoffen moeten winnen en de waarde van onze gebouwen laten stijgen. Want na vele jaren zijn onze woningen geen afval, maar grondstoffen. Zo brengt circulariteit ook financiële voordelen. Reinbouw-directieleden Jos de Bruijn en Antoinette Wilmot, vertelden de aanwezigen dat Reinbouw het Madaster heeft omarmd als een van de tools om circulair bouwen toepasbaar te maken.

De eerste twee projecten
Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) is een van de Reinbouw-opdrachtgevers die ons vraagt om het materiaalpaspoort. Een mooie ontwikkeling! In 2019 sloot BPD een overeenkomst met Madaster om volgend jaar duizend woningen van een materiaalpaspoort te voorzien. De 14 Cleantech woningen die we voor de organisatie aan de Berghegelaan in Zutphen zullen bouwen en fase 7 van De Stede in Zevenaar zijn er daar een aantal van. Niels Bossink, directeur van regio Noord-Oost & Midden bij BPD was aanwezig om daarover te vertellen: “Deze stap naar een circulaire aanpak binnen de ontwikkeling van woongebieden kunnen we alleen zetten met onze ketenpartners. Daarom willen we in een leertraject met elkaar werken aan nieuwbouwwoningen met een materialenpaspoort. Goed om te ervaren dat Reinbouw deze ambitie verder brengt in de keten, en zo ook weer haar eigen partners betrekt. Want ook de makers en leveranciers van grondstoffen als hout, staal, beton spelen een cruciale rol in het slagen van woningen met materialenpaspoorten.” Omdat daarvoor nieuwe BIM-coderingen, materiaalkennis, aangepaste processen en vooral een stevige motivatie van alle bouwpartners nodig is, roept Reinbouw partners op om mee te doen. Om de handen ineen te slaan en samen naar een schonere toekomst te gaan. Antoinette: “Met het toepassen van een materiaalpaspoort en het kritisch nadenken over materiaalgebruik en montagewijze, maken we een nog wat ‘zwevend’ begrip als circulaire economie concreet. Het geeft meer waarde aan onze gebouwen én het spaart onze aarde voor toekomstige generaties. Dat is een kans die we als branche móeten grijpen.” Tijdens de discussieronde werd al snel duidelijk dat alle partners met het circulariteitsvraagstuk bezig zijn. Het gezamenlijk optrekken brengt ons verder. Alle co-makers en leveranciers waren enthousiast, resulterend in concrete vervolgafspraken. Samen gaan we ervoor; op naar een circulaire bouweconomie!

Het rijk werkt met diverse partners aan de vorming van de Transitie-agenda Circulaire Economie in de Bouw. Benieuwd naar de plannen voor de bouwsector? Bekijk de video over de Transitieagenda ‘Circulaire BouwEconomie’.