In woningbouwproject De Weide II in Meerkerk worden tussen 2023 en 2028 150 woningen gebouwd. Om een ontwikkelaar te kunnen selecteren, is een aanbesteding gehouden voor de bouw van 105 vrije sector woningen, bruggen, infrastructuur en openbare ruimte. De 45 sociale woningen in het plangebied worden gelijktijdig in opdracht van woningcorporatie Fien gerealiseerd. Ontwikkelaarscombinatie Wilma Wonen en Reinbouw is daarbij als winnaar uit de bus gekomen.

Het winnende plan

De Weide II ligt tussen de Bazeldijk en Burggraaf in Meerkerk. De ontwikkelaars hebben een plan ingediend onder de titel Meer voor elkaar in Meerkerk. Het plan kenmerkt zich door een ‘dorpse’ architectuur met aantrekkelijke lanen, straten, intieme hofjes en doorkijkjes naar brede watergangen met natuurlijke oevers. Er is een divers beeld gecreëerd door gebruik te maken van verschillende kleuren baksteen, rieten kappen af te wisselen met traditionele dakpannen en schuurwoningen met een herkenbaar agrarisch karakter toe te passen.

Door de gehele wijk komt een educatieve vlinderroute die uitnodigt om te wandelen langs de bloemrijke tuinen, pleintjes en bruggetjes. Deze route voert straks langs de verschillend ingerichte leefgebieden van de vlinder passend bij zijn levenscyclus, zoals groen ruigtes voor de rups en nectarrijke bloemenborders voor de volgroeide vlinders.

Duurzaamheid

De Weide II is ontworpen met oog voor een duurzame toekomst. De woningen worden energieneutraal gebouwd en circulariteit staat centraal bij het maken van verschillende product- en materiaalkeuzes. De opgewekte zonne-energie wordt tijdelijk opgeslagen in een collectieve buurtbatterij om overbelasting van het net te reduceren. Toekomstige bewoners worden onder andere met een duurzaamheidspaspoort gestimuleerd duurzame(re) keuzes te maken voor hun woning en woonomgeving. Op deze manier wordt De Weide II een duurzame, toekomstbestendige en klimaatadaptieve wijk.

Hoe verder?

Wethouder Teus Meijdam legt uit: “Binnenkort tekenen de ontwikkelaars en de gemeente een overeenkomst. Daarmee worden de gronden overdragen. Ondertussen wordt het plan verder uitgewerkt voor de vergunningenprocedure. De bouw van de woningen start naar verwachting eind 2023.” Geïnteresseerden kunnen de ontwikkelingen volgen op een nog te ontwikkelen projectwebsite. Tot die tijd is er de webpagina vijfheerenlanden.nl/woningbouw .